BLÄCKFLASKOR
Löpnummer:152
Innehåll/typ:Bläckhorn
Markeringar:Rysk text på flaskan.
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:-
Datum:1991
Löpnummer:198
Innehåll/typ:Horn
Markeringar:-
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:Rönnings Byrå-Gummi
Datum:1998-08-05
Löpnummer:217
Innehåll/typ:Bläckhorn
Markeringar:På flaska: BARNÄNGENS TEKN. FABRIK STOCKHOLM
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:-
Datum:2004-07-31
Löpnummer:280
Innehåll/typ:Bläckflaska
Markeringar:-
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:Handblåst
Kommentar:Henrik Gahns Skrif- & kopiebläck samt arkivbläck, Upsala. Med hällpip.
Datum:2006-07-18
Löpnummer:345
Innehåll/typ:Bläck
Markeringar:-
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:FLORA GEFLE SKRIF- & KOPIEBLÄCK
Datum:2009-07-21
Löpnummer:400
Innehåll/typ:Bläck
Markeringar:-
Höjd:5 cm
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:Handblåst
Kommentar:På etikett: SKRIF- & KOPIE-BLÄCK
GUST. & AD. EDGRENS TEKNISKA FABRIK
SÖDERHAMN
Datum:2012-07-24
Löpnummer:447
Innehåll/typ:Bläck
Markeringar:-
Höjd:9,8 cm
Tillv.år:Omkr 1900
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:Etikett: ZEOLIN
SKRIF- & KOPIE-BLÄCK
BARNÄNGENS TEKNISKA FABRIK
STOCKHOLM
Datum:2015-07-07
Löpnummer:448
Innehåll/typ:Anilinfärg
Markeringar:-
Höjd:3,9 cm
Tillv.år:Ca 1890
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:Etikett: Oljefri Blå
Anilinfärg
från A. L. NORMANS
Boktryckeri-Aktiebolags
Stämpelfabrik
Stockholm.

Flaskan är plomberat och oöppnad.

Datum:2015-07-07
Löpnummer:490
Innehåll/typ:Bläck
Markeringar:-
Höjd:9,2 cm
Tillv.år:omkr. 1900
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:På etikett:
ELIT
SKRIFBLÄCK
AUG. LINDS
TEKNISKA FARBRIK
STOCKHOLM
Datum:2019-02-10

TILLBAKA

Genererad 2019-10-13 kl. 17:20:20.