BLÄCKFLASKOR
Löpnummer:152
Innehåll/typ:Bläckhorn
Markeringar:Rysk text på flaskan.
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:-
Datum:1991
Löpnummer:198
Innehåll/typ:Horn
Markeringar:-
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:Rönnings Byrå-Gummi
Datum:1998-08-05
Löpnummer:217
Innehåll/typ:Bläckhorn
Markeringar:På flaska: BARNÄNGENS TEKN. FABRIK STOCKHOLM
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:-
Datum:2004-07-31
Löpnummer:280
Innehåll/typ:Bläckflaska
Markeringar:-
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:Handblåst
Kommentar:Henrik Gahns Skrif- & kopiebläck samt arkivbläck, Upsala. Med hällpip.
Datum:2006-07-18
Löpnummer:345
Innehåll/typ:Bläck
Markeringar:-
Höjd:-
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:-
Kommentar:FLORA GEFLE SKRIF- & KOPIEBLÄCK
Datum:2009-07-21
Löpnummer:400
Innehåll/typ:Bläck
Markeringar:-
Höjd:5 cm
Tillv.år:-
Glasbruk:-
Tillv.metod:Handblåst
Kommentar:På etikett: SKRIF- & KOPIE-BLÄCK
GUST. & AD. EDGRENS TEKNISKA FABRIK
SÖDERHAMN
Datum:2012-07-24

TILLBAKA

Genererad 2013-08-05 kl. 23:25:01.